وزیر اقتصاد: دانشگاه شریف قابلیت ورود به عرصه اقتصاد هوشمند را دارد.

۱۳۹۸/۱۰/۰۷

صبح روز سه‌شنبه سوم دی‌ماه سال‌جاری به مناسبت هفته پژوهش، رویداد تخصصی با عنوان تعامل با شرکای استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف، در سالن کهربای دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. این نشست تخصصی با حضور دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر فتوحی رئیس دانشگاه، دکتر موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و برخی دیگر از مسئولین و مدیران برگزار گردید. در ادامه در حین بازدید وزیر اقتصادی و دارایی از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف شریف و دفتر مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، محصول مانیتورینگ عملیات یکپارچه نوین(معین) معرفی گردید.[منبع خبر]