مانیتورینگ هوشمند خانگی

یکی از محصولات این شرکت که نسخه آزمایشگاهی آن در حال توسعه و تولید می باشد، محصول مانیتورینگ هوشمند خانگی شهاب (Smart Home Automation Hub  یا به اختصار SHAHUB) می باشد. محصول پایش خانگی شهاب با اهداف زیر طراحی شده و در حال توسعه می باشد:

  • پایش وضعیت و کیفیت هوای منازل
  • پایش امنیت داخلی فضاهای بسته
  • نظارت بر نشتیات گاز و آب
  • کنترل تجهیزات الکتریکی خانه