مانیتورینگ تجهیزات شبکه و امنیت

زیرساخت ارتباطی یک شرکت یا سازمان، ابر داخلی آن سازمان را شکل می دهد که از طریق تعدادی روتر به ابر اینترنت متصل می شود. سازمان ها ابر خود را به کمک تجهیزات شبکه چون سوئیچ و روتر ایجاد نموده و به کمک ابزارهایی چون فایروال، IPS و IDS محدود و امنیت آن را کنترل می نمایند. لذا به طور کلی تجهیزات شبکه و امنیت مهیا کننده زیرساخت ارتباطی خدمات الکترونیکی آن شرکت می باشند که بروز مشکل در آنها، خدمات را هم متأثر نموده و گاه از کار می اندازد. لذا مانیتورینگ لحظه ‌ای این تجهیزات برای راهبران زیرساخت شبکه و امنیت هر شرکت اهمیت بالایی دارد و از این رو در کسب و کارهای مهم واحدی مستقل برای مانیتورینگ و مدیریت این تجهیزات وجود دارد. ابزارهای مانیتورینگ بسیاری برای مانیتورینگ این تجهیزات وجود دارد، ولی همه آنها تنها توسط راهبران شبکه مورد استفاده قرار می گیرند و استفاده از اطلاعات این سطح در سطوح بالاتر ممکن نیست. معین که مانیتورینگ عملیات یکپارچه را نوید می ‌دهد نه تنها امکان مانیتورینگ این سطح از تجهیزات از برندهای مختلف را می دهد بلکه امکان اشتراک گذاری داده های خوانده شده را به سطوح بالاتر جهت تحلیل و یافتن سریعتر منشأ خطا می دهد و بدین ترتیب امکان هوشمندتر سازی مانیتورینگ خدمات را فراهم می نماید. به طور عمده مانیتورینگ تجهیزات در این سطح به کمک SNMP صورت می گیرد و معین نیز به کمک این پروتکل تجهیزات سیسکو، هوآوی، ژونیپر و … را پوشش داده و تجهیزات و برندهای دیگری را در آینده پوشش خواهد داد. با توجه به تجربه چندین ساله تیم توسعه در این حوزه افزودن تجهیزات قدیمی و جدید در صورتی که در حال حاضر تحت پوشش کامل معین نباشد چندان هزینه و زمان نمی برد و به سفارش مشتری فوراً توسعه و پوشش داده خواهد شد. شایان ذکر است که این بخش معین تنها به مانیتورینگ شاخش ‌های کارایی تجهیزات زیرساخت ارتباطی و تحلیل آنها می پردازد و به حوزه لاگ های امنیتی ورود نمی کند.