معین (مانیتورینگ عملیات یکپارچه نوین)

در بسیاری از شرکت ها، سازمان ‌ها و کسب ‌وکارهایی که از خدمات الکترونیک بهره می برند اهمیت ارائه خدمت به صورت 24 در 7 و با کیفیت مناسب، روز به ‌روز بیشتر می‌ شود و به همین منظور بهره ‌برداری از سامانه ‌های مانیتورینگ جهت ارزیابی دسترس ‌پذیری، سلامت و کارایی این خدمات و زیرساخت‌ های لازم برای کارکرد آنها نیز روزافزون است. زیرساخت یک خدمت الکترونیک می تواند شامل زیرساخت ارتباطی، پردازشی، ذخیره سازی، مجازی ‌سازها، سیستم‌عامل‌ ها تا ابزارها و کاربردهای نرم‌ افزاری مورد نیاز آن خدمت الکترونیکی باشد. سامانه معین با هدف ایجاد یکپارچگی در سطوح مختلف مانیتورینگ طراحی و پیاده‌سازی شده است و همه این سطوح را پوشش می دهد. در این سامانه امکان تعریف واحد‌های مانیتورینگ کاملاً مجزا با مدیریت و کاربران خاص خود وجود دارد. هر واحد مانیتورینگ می تواند یکی از این سطوح زیرساختی را مانیتور نماید و در عین حال امکان دسترسی دادن به داده ‌های مانیتور شده به واحدهای دیگر مانیتورینگ نیز مهیا می باشد. همچنین امکان مانیتورینگ هوشمند خدمات الکترونیکی با کمک تعریف گراف ساختار آن خدمت وجود دارد. گراف ساختار وابستگی یک خدمت به اشیاء زیرساختی که به طور مستقل در حال مانیتور شدن هستند را نشان می دهد. بدین ترتیب معین امکان مانیتورینگ کارایی یک خدمت و زیرساخت آن را به طور یکپارچه فراهم کرده است. معین علاوه بر مانیتورینگ کارایی و سلامت عملیاتی یک خدمت، به کمک ابزارهایی که برای دریافت اطلاعات کسب و کاری از خدمات فراهم کرده، امکان مانیتورینگ پارامترهای کسب و کاری و تحلیل آنها و ایجاد داشبوردهای کسب وکاری را نیز فراهم نموده است. لذا معین مانیتورینگ سلامت کسب و کار را نیز ممکن ساخته است. بدین ترتیب مشتریانی که نیازمند سامانه ‌ی مانیتورینگی هستند که یک سرویس یا خدمت الکترونیکی یا برخط را هم از نظر عملیاتی و هم از نظر کسب ‌و‌کاری مانیتور نماید، سامانه معین بهترین انتخاب می باشد.