مانیتورینگ هوشمند خدمات

خدمات الکترونیکی جهت تسهیل و اتوماسیون فرآیندهای کاری در امور داخلی و ارائه خدمات آنلاین به مشتریان خارجی و ارباب رجوعان در یک بنگاه، کسب و کار، شرکت یا سازمان توسعه داده می ‌شوند. این خدمات که به صورت نرم افزاری بر بستر اینترنت یا اینترانت ارائه می ‌شوند، خود از بخش‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تشکیل شده‌اند که صحت و سلامت عملکرد آن خدمت تابعی از صحت و سلامت بخش‌ های نرم ‌افزاری و سخت ‌افزاری تشکیل دهنده آن خدمت می باشد. این بخش‌ها می ‌تواند پایگاه‌های داده مورد استفاده در خدمت، بخش واسط کاربری آن خدمت، سرویس ‌هایی که به واسط کاربری پاسخ می گویند، سرویس‌ های بیرونی که در این خدمت از آنها استفاده می شود، میکرو ‌سرویس‌ هایی که ممکن است برای ارائه این خدمت تولید شده باشند، شبکه ی ارتباطی بین این بخش ‌ها، سرور ها، سیستم‌عامل‌ ها، تجهیزات سخت‌افزاری و … باشند. به عبارتی در حین ارائه یک خدمت الکترونیکی، چندین ابزار یا نرم ‌افزار کاربردی در چندین سرور سخت ‌افزاری یا ماشین مجازی در حال کار هستند و در تعامل با هم از طریق شبکه آن خدمت الکترونیکی را محقق می کنند. مانیتورینگ هوشمند یک خدمت می بایست با توجه به گراف وابستگی‌های آن خدمت به بخش های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه صورت گیرد و در صورت بروز مشکل در خدمت به کمک این گراف، یافتن منشأ خطا یا مشکل را در آن خدمت تسهیل شود. محصول معین 3 امکان “شیء سفارشی” جهت تعریف یک خدمت الکترونیکی، “گراف ساختار” جهت تعریف گراف وابستگی آن خدمت به بخش‌ها تشکیل دهنده آن و “تابع سلامت” جهت تولید تابعی برای ارزیابی سلامت آن خدمت بر اساس سلامت بخش ها و اشیاء تشکیل دهنده آن را فراهم نموده است و بدین ترتیب امکان هوشمند سازی مانیتورینگ خدمات الکترونیکی را به صورت لحظه ای فراهم نموده و در صورت بروز مشکل با نمایش درخت “تحلیل وضعیت” در یافتن منشأ مشکل یا خطا هوشمند عمل کرده و آن را تسهیل می نماید.