چابک و کاربردی سازی سیستم‌ عامل‌های متن باز

در کاربردهای صنعتی و اینترنت اشیاء، بسیاری از تجهیزات الکترونیکی خود یک سامانه‌‌ی نهفته، متشکل از سخت‌ افزار، یک سیستم عامل کوچک و برنامه کاربردی هدف هستند. با همه گیر شدن رایانه های مبتنی بر معماری ARM، امروزه سامانه‌ های نهفته بسیاری بر روی این رایانه ها تولید شده و حاوی سیستم عامل می باشند. در صورت استفاده از سیستم‌ عامل ‌های دسکتاپی یا متن باز پیش فرض بر روی این رایانه‌ ها، علاوه بر کندی، مشکلات امنیتی و امکان نفوذ بیشتری را به همراه خواهد داشت. یک سیستم عامل پیش فرض یا دسکتاپ برای کارکردهای متنوعی تهیه شده است، حال آنکه از یک رایانه صنعتی تنها یک کاربرد انتظار می رود و آن رایانه باید محدود به آن کاربرد بوده و برای انجام آن کاربرد تا حد امکان امن، چابک و سریع باشد. این مسأله منجر به این می شود که سیستم عامل بسیار کوچک و محدود به نیازمندی های یک کاربرد باشد و لذا بسیاری از دغدغه‌ های امنیتی رایج در سایر سیستم عامل‌ ها در اینجا وجود نخواهد داشت. در شرکت ما، تجربیات بسیاری در حوزه تولید سیستم عامل کاربرد محور (Application tailored operating system) به کمک سیستم ‌عامل ‌های متن باز چون لینوکس و اندروید وجود دارد که در کنار تولید محصولات سیستمی و شبکه‌ای ما را در تولید سامانه ‌های نهفته در کاربردهای صنعتی و اینترنت اشیاء توانمند نموده است. این توانمندی، ما را به انجام پروژه‌ های صنعتی از طراحی و تولید رایانه های کوچک، تولید سیستم عامل خاص منظوره و کاربرد محور و در نهایت تولید کاربرد سیستمی و نهفته به صورت یکپارچه و در قالب یک محصول علاقه مند نموده است. ما با صنایع مختلف در این حوزه همکاری داشته و داریم و همچنین از این دانش در محصولات اینترنت اشیاء خود بهره می بریم.